Boka tid och Online

Vill du boka tid för behandling eller konsultation?

Välj något av följande:

Plats: FOLKHÄLSAN STYRMANSGATAN 8 en halv trappa ner om inget annat är överenskommet.

Fördelen med ordentlig undersökning initialt är att du får rätt hjälp och råd eller en behandling. Efter ett nybesök eller undersökning, kan uppföljning ske som ett besök, via telefon eller online tex uppgradering av rehabprogram innan uppföljning/avslut sker.

Priser: riktlinjer

  • nybesök eller långt återbesök 77 euro
  • kortare nybesök, återbesök, telefonrådgivning eller digitalrådgivning (kräver ett besök före) enligt tidsåtgång 27 euro (15 min) och 52 euro (30 min).
  • Medicinsk rehabilitering FPA via Medimar enligt remiss och betalningsförbindelse
  • Vårt Hjärtas kunder enligt avtal rådgivning

Remiss av läkare: rekommenderas men behövs inte. Om du har det, lämna vid första besöket.

Fpa ersätter fysioterapi på remiss, läs gärna mer om exakt vad, hur och vill tjänster: http://www.kela.fi/web/sv/fysioterapi1