Boka tid och Online

Vill du boka tid för behandling eller konsultation?

Välj något av följande:

  • Första hand webbokning
  • Sms eller ring +358 (0)407524536
  • E mail: johanna@rehabcity.ax

Plats: FOLKHÄLSAN STYRMANSGATAN 10 en halv trappa ner om inget annat är överenskommet.

Fördelen med ordentlig undersökning initialt är att du får rätt hjälp och råd eller en behandling. Efter ett nybesök eller undersökning, kan uppföljning ske som ett besök, via telefon eller online tex uppgradering av rehabprogram innan uppföljning/avslut sker.

Priser: riktlinjer

  • nybesök eller långt återbesök 79 €
  • kortare nybesök, återbesök, telefonrådgivning eller digitalrådgivning (kräver ett fysisk besök före) enligt tidsåtgång 37€ (15 min) och 54 € (30 min).
  • Medicinsk rehabilitering FPA
  • Kvinnohälsa 60 min, 135 €

Remiss av läkare:  behövs inte. Om du har det, lämna vid första besöket.