En hjärtesak❤️

Många av oss lever med en hjärtsjukdom eller en nära anhörig. En sak som är säker är att det alltid berör. Att få det samtalet att veta att någon överlevt tex en infarkt men att status är osäkert. Det är inte roligt. Inte alls. Rättare sagt obehagligt osäkert och jobbigt. Många gånger behöver vi stöd av vårdpersonal på olika sätt efteråt.

Det finns många sätt att rehabilitera och komma igen. Många sätt att förebygga som med motion, kost, rökavvänjning eller vikt. Men även det hjälper inte alltid genetiken.

Fysisk aktivitet på recept berättar hur du kan göra och tänka på när du vill träna evidensbaserat diagnosspecifikt tex kranskärlssjukdom, högt blodtryck, stroke, kronisk hjärtsvikt. Läs mer på http://www.fyss.se/om-fyss-2/rekommenderad-fysisk-aktivitet/

I samarbete med föreningen vårt hjärta och som en del av rehabiliteringen inom fysioterapin, finns nu bl.a.

  • Hjärtskola
  • Blodtryckoll- kombinationsträning
  • Strokedagar

Läs mer på http://www.hjarta.ax/varen-2018