HSP personlighet

Är du en person med stark intuition?Kreativ? Känner mycket av stämning eller känslor? Behov av regelbunden återhämtning?

20% uppskattas ha personlighetsdraget som högkänslig eller High Sensitive Person (HSP). Ingen psykiatrisk diagnos utan ett medfött känslighet ofta förknippat med större behov av regelbunden återhämtning och sömn etc. Konstigt? Nej. Tänkvärt? Ja.

För mig var detta att stanna upp och få insikt i vad många jag känner och träffar upplever.

Under senaste månaderna har jag läst, lyssnat, diskuterar och fått frågan av kunder om högkänslighet. Intressant och lärorikt, ja! Jag är så glad att detta tas fram forskning, böcker och informeras om till världen. Ökade förståelsen för mig själv och av många o min omvärld, barn och familj….Lottovinst på känsloplanet. Och som allting finns det olika varianter och olika grader. Känner du för att läsa mer? Se nedan???????? Länkar för dig: