Fpa och riktlinjer för ersättning fysioterapi

Yes det är inte lätt. Inte smidigt ännu. Igen direkt ersättning.

Du får med fysioterapi remiss dra av

  • deklarationen och
  • erhålla en liten ersättning från Fpa.
  • Försäkringar: Många glömmer dock att koll försäkringar. Fram för allt olycksfall och arbetsolycksfallersättning.

Här kommer en länk till Fpa som beskriver mer: http://www.kela.fi/web/sv/fysioterapi1