Återhämtning

Inget nytt men så bra påminnelse????????

  • Hur gör du på riktigt för att återhämta dig?
  • Väljer du ta paus mitt i dagen? Kanske går ut och går mitt i lunchen?
  • Skiljer du på fysisk aktivitet och träning och återhämtning?
  • Kan du ta en paus och verkligen bara andas 5 gånger?

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/02/04/aterhamtning-ar-den-nya-superkraften-viktigt-med-pauser-i-vardagen